Waterman Perspective

Waterman Perspective

Waterman PERSPECTIVE

PERSPECTIVE oddaje hołd dynamicznej czystości nowoczesnej architektury. Precyzyjnie wykreślone, graficzne linie są odbiciem surowego zestawienia szkła i staliw ultranowoczesnym miejskim pejzażu, oddając doskonałą wizję kreatywnej wolności.

WATERMAN PERSPECTIVE - elegancki wyraz nowoczesnego wzornictwa.